Den här webbplatsen använder cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjlig! Genom att fortsätta accepterar du användningen av cookies.
   
Menu

Värdeord

Välkomnande

Framtidsfolkets förskolor ska vara betydelsefulla, välkomnande mötesplatser som skapar meningsfullhet för barn, familjer och personal. Barnen och familjerna ska möta engagerande, lyssnande, nyfikna och reflekterande pedagoger.

Ett föränderligt material välkomnar alla barns olika tankar och intressen. En inbjudande och lustfylld miljö med ett föränderligt, varierat material bjuder in till utforskande och lärande genom lek.

Alla på Framtidsfolket ska känna att deras frågor välkomnas, att deras synpunkter är värdefulla!

Glädje

Vi vill att barnen ska känna glädje och lust till att utforska tillsammans med andra och efter egna intressen. Glädjen, nöjet och lusten ska genomsyra verksamheten och bidra till utveckling och lärande.

Glädjen inspirerar och smittar. Den bjuder in till långvariga relationer där vi skapar kunskap tillsammans.

Pedagogerna skapar sammanhang där barnen kan mötas på ett lekfullt sätt. De får syn på sina egna och andras kompetenser och ett gemensamt lärande uppstår.

Tillit

Att känna tillit för varandra är en viktig förutsättning för lärande och utveckling. Tillit byggs upp och sker i mötet med andra.

Att tro på barnens förmågor och genom att skapa nära relationer växer den ömsesidiga tilliten. Barnen får tid och möjligheter att pröva sina hypoteser. De kan inspireras av varandra, och pedagogerna kan förse miljön med material som uppmuntrar barnens utveckling och lärprocesser

Genom tillit mellan familjer och pedagoger blir barnens liv och erfarenheter rikare.

Delaktighet

För att barn aktivt ska kunna påverka sin egen situation förutsätts att de är delaktiga, bjuds in och tas på allvar.

Genom ett processinriktat arbetssätt tar vi vara på barnens intressen och låter dem vara delaktiga i och ha ett inflytande på verksamheten.

Barns delaktighet i planering av verksamheten förutsätter ett aktivt lyssnande från pedagogerna. När lyssnandet får ta tid innebär det att barnens tankar får större betydelse.

Arbetet med pedagogisk dokumentation fångar barnens röster, där delaktigheten i det egna och det kollektiva lärandet synliggörs och kommuniceras.

Delaktighet skapar långvariga relationer och bygger på öppenhet och nyfikenhet som för familjer och förskolan närmare varandra. Förskolan är en knutpunkt och mötesplats i närmiljön. Det är förskolans ansvar att organisera för familjens delaktighet.

Lyssnande/ Utforskande

Barnen undersöker, utforskar och kommunicerar tillsammans på olika sätt. Genom att lyssna på någon annans tankar, ger det den andre ett större värde.

Att erbjuda barnen ett fördjupat utforskande och nya upptäckter handlar om vilket material som erbjuds och vilka situationer barnen möter. Pedagogerna har ett ansvar för att lyssna in barnens intressen, organisera och iscensätta en utforskande och föränderlig pedagogisk miljö. Det ska finnas något meningsfullt för alla barn att bli kreativa med.

En närvarande och intresserad pedagog ställer genuina frågor och inbjuder till ett gemensamt utforskande av världen.

 

 

 Förskolorna Framtidsfolket AB      info@framtidsfolket.se