Den här webbplatsen använder cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjlig! Genom att fortsätta accepterar du användningen av cookies.
   
Menu

Verksamhetsidé

Ateljékultur som förhållningssätt

Ateljékultur präglas av det lekfulla, där det viktiga är lyhördhet och öppenhet för barns kreativitet, fantasi och förståelse för hur barn (l)är i helheter. Det innebär att pedagogerna är lyhörda, intresserade och skapar goda relationer med barnen. Vi ger barnen tid att formulera sina tankar, teorier och frågor om världen, på sitt eget sätt. Barnen får förutsättningslöst pröva utan krav på att det ska ”bli något”. Ateljékultur innebär ett stort mått av frihet, men även ramar och begränsningar. På Framtidsfolket är ateljékulturen ett reflekterande förhållningssätt som skapar möjligheter för utforskande i alla våra miljöer.

Processinriktat arbetssätt

Genom ett processinriktat arbetssätt blir barnens lärande meningsfullt och sammanhängande. I leken får barnen utforska, reflektera med andra, tänka och pröva om. Ett processinriktat arbetssätt förutsätter att vi med vår närvaro är lyhörda och fångar upp det barnen intresserar sig för. Genom pedagogisk dokumentation ges pedagogerna möjlighet att göra tolkningar av barns erfarenheter och lärprocesser, vilka utgör grunden för hur vi planerar och organiserar verksamheten för barnen.

Miljö och material

Vi har en miljö, med många mötesplatser, som är tillåtande, tillgänglig och tydlig för barnen. Vi ger barnen tillgång till material av god kvalitet för att uppmana till kreativitet och ett lustfyllt lärande. Alla barn har rätt att uttrycka sig på många olika sätt med hjälp av olika verktyg och material. Beroende på hur vi tar vara på olika situationer, arrangerar material och lärmiljöer kan vi öppna upp för oprövade sätt att använda ett material.

Miljö och material på Framtidsfolk

  • Ateljé – keramiklera, färg att måla med (grundfärger, svart och vit färg), återbruksmaterial
  • Litteracitet, förutsättning för läs-och skrivinlärning.
  • Bygg- och konstruktion (Tragetonklossar)
  • Digitala verktyg
  • Rollek och drama
  • Musik

Hållbar utveckling

Vi ser på hållbar utveckling ur ett helhetsperspektiv med delar som lärande, val av material, kost, mänskliga rättigheter, demokrati, delaktighet, jämställdhet och vår relation till naturen.

 

 Förskolorna Framtidsfolket AB      info@framtidsfolket.se