Välkommen till Framtidsfolket

Hundra språk och många uttryckssätt

”…Barnet har hundra språk, hundra händer, hundra tankar, hundra sätt att tänka, att leka och tala på, hundra alltid hundra, sätt att lyssna, att förundra, att tycka om, hundra lustar att sjunga och förstå, hundra världar att uppfinna, hundra världar att drömma fram…”  Loris Malaguzzi, grundare av Reggio Emilia-filosofin
 

Våra förskolor inspireras av Reggio Emiliafilosofin där kreativitet, nyfikenhet och utforskande är viktiga grundförutsättningar. Tillsammans undersöker vi världen omkring oss ur barnets perspektiv. Genom glädje och lek uppmuntrar vi barnens nyfikenhet och lust att lära tillsammans med andra. Vårt sätt att arbeta tillsammans; barn, familjer och pedagoger, ökar delaktigheten, skapar långvariga och trygga relationer.
Hos oss får varje barn förutsättningar och möjligheter att bli sitt allra bästa jag.

Aktuellt

Förskolan Cosmos i Hammarbyhöjden.

Sedan oktober är förskolan Cosmos en del av oss på Framtidsfolket, vi ser fram emot att tillsammans fortsätta  utvecklingen  av våra förskolor.

Välkomna till Framtidsfolket!