Framtidsfolkets ledning

 

Karin Sjöberg
VD 
karin.sjoberg@framtidsfolket.se
070-714 41 81

Susanne Wadelius
vVD, skolchef och Rektor på Rödklövern 
susanne.wadelius@framtidsfolket.se
070-275 40 81

Gunilla Marklund Götesson
Rektor på Björkbacken och Strandrågen
gunilla.marklund.gotesson@framtidsfolket.se
070-490 98 47

Rina Andersson
Rektor på Sunnanäng och Kärleksörten
rina.andersson@framtidsfolket.se
070-791 94 73

Linda Olsson
Rektor på Ekbacken och Sjöstjärnan
linda.olsson@framtidsfolket.se
073-640 76 76