Framtidsfolkets ledning

 

Karin Sjöberg
VD 
karin.sjoberg@framtidsfolket.se
070-714 41 81

Susanne Wadelius
vVD, skolchef , rektor på Rödklövern  och tf rektor på Björkbacken
susanne.wadelius@framtidsfolket.se
070-275 40 81

Rina Andersson
Rektor på Sunnanäng , Kärleksörten och tf rektor på Strandrågen
rina.andersson@framtidsfolket.se
070-791 94 73

Linda Olsson
Rektor på Ekbacken och Sjöstjärnan
linda.olsson@framtidsfolket.se
073-640 76 76

Maria Lennartsdotter
Rektor på Cosmos
maria.lennartsdotter@klax.se
070-66 71 855