Förskolorna Framtidsfolkets kostpolicy

 

Mat och måltider
Mat och måltider är centrala i våra liv, som njutning, en källa till glädje, som mötesplats och kulturbärare. Våra matvanor har också stor betydelse för hälsan. Bra mat och fysisk aktivitet gör att vi blir pigga och får lättare att leka och lära. Målsättningen med kostpolicyn är att det ska finnas en enhetlig syn på kostverksamheten inom Framtidsfolkets förskolor.

Vår vision
Vår vision är att vi ska erbjuda våra matgäster lustfyllda måltider, lagade av bra råvaror.

Riktlinjer
Vi följer Livsmedelverkets rekommendationer om bra mat i förskolan och garanterar säker mat genom Egenkontrollprogram.

Syfte med kostpolicyn

  • att tydliggöra kostfrågor samt måltiden
  • att underlätta och ge förutsättningar för att erbjuda likvärdiga måltider på våra förskolor
  • att använda måltiden som en viktig del i verksamheterna ur både ett hälsomässigt, socialt och pedagogiskt perspektiv.

Förskolans matsedel
Matsedel delges på Tyra-appen till vårdnadshavare vars barn är inskrivna på förskolan.
Allergi Barn och pedagoger serveras särskild kost när medicinska skäl föreligger. För barn skall alltid läkarintyg lämnas. Nötter, mandel, jordnötter och sesamfrön får inte förekomma i förskolans kost.

Specialkost
Barn som av religiösa skäl inte äter fläskkött erbjuds antingen ett fläskfritt eller lakto-ovo-vegetariskt alternativ. Vi erbjuder inte halal-slaktat kött, mat som är kosher*, vegansk kost eller annan specialkost baserad på etiska skäl förutom lakto-ovo-vegetarisk kost.

Säkerställa hög kvalitet
För att säkerställa hög kvalitet på förskolornas mat och måltider ska dessa vara varierade och välkomponerade. Maten ska minst tre dagar i veckan tillagas från grunden och eget bröd bakas en dag i veckan.

Lunchen
Till lunchen som är dagens huvudmål serveras det tre sorters grönsaker. Varje vecka serveras det minst en lunch med fisk och en med vegetariskt.

Måltidspedagogik
Måltiden är en del av förskolans utbildning och undervisning. Barnen ska själva få ta av maten men ska få hjälp och stöd av pedagogen i att välja och lägga upp lagom mängd på sin tallrik. Pedagogerna ska genom samtal med barnen bidra till att de får en positiv hållning till mat och kost samt att de får kunskap och förståelse för vad de äter, vilken råvara och vilket ursprung. Våra kockar utvecklar förskolans matsedel med nya maträtter utifrån tradition och kultur.

Miljö och hållbar utveckling
Vid alla inköp görs medvetna val av livsmedel, vi lagar mat efter säsongens råvaror. Vi arbetar aktivt för att minska matsvinnet i förskolornas kök genom att arbeta på ett miljömässigt och hållbart sätt. Under 2021 färdigställs så att alla våra förskolor sorterar matavfall. Varje kock gör inköp av närproducerade och kravmärkta varor utifrån förskolans budgetram.

Catering
I dagsläget har vi catering till en av våra förskolor då den förskolan inte är utrustad med tillagningskök. Även då är det viktigt med hög kvalitet och vi anlitar företag som använder fina råvaror.