Visselblåsare

Till dig som har något viktigt att berätta

Det är viktigt att våra medarbetare och vår verksamhet mår bra. Problem och allvarliga frågeställningar behöver därför komma fram så att vi som organisation får möjlighet att agera.

Många situationer kan vi lösa genom att prata med varandra direkt när de uppstår. Ibland kan det hända saker som kräver en helt annan hantering. Därför erbjuder vi en kanal för visselblåsning för alla som arbetar inom Förskolorna Framtidsfolket, som är en del av Atvexa. Kanalen är till för alla som har en yrkesmässig relation till oss, t ex konsult eller inhyrd personal. Läs mer i Atvexas visselblåsarpolicy, som också omfattar oss https://www.atvexa.se/kontakt/visselblasare.
 

Använd Trumpet

Trumpet är en externt hanterad visselblåsarfunktion. Där kan du anonymt, säkert och konfidentiellt anmäla missförhållanden som tas emot av oberoende handläggare. För komma till Trumpets visselblåsarfunktion går du in på följande webbadress från valfri enhet: atvexa.trumpet-whistleblowing.eu
 

Alla synpunkter är viktiga

Vårdnadshavare, elever eller andra som har synpunkter på verksamheten inom Förskolorna Framtidsfolket eller på Atvexa omfattas inte av den här visselblåsarfunktionen. De ska istället kontakta oss genom den ordinarie klagomålshanteringen  https://www.framtidsfolket.se/Kontakta-oss/Klagomålshantering eller Atvexa via exempelvis info@atvexa.se. Har du något viktigt att berätta ska du höra av dig.