Föräldrasamverkan

 

På förskolorna sker ett utbyte av tankar och erfarenheter mellan personal, familjer och barn med syfte att lära av varandra i interaktion och ömsesidig respekt.

Vi arbetar för att etablera positiva, stabila och tillitsfulla relationer samt att samverka med familjer och kollegor för att skapa en öppen och inkluderande lärmiljö. Detta sker bland annat i våra forum: föräldramöte, utvecklingssamtal, föräldraråd, fixardag/kväll, vernissage och sommaravslutning.

Varje förskola har ett eget föräldraråd där målet är att ledning, personal och föräldrarepresentanter tillsammans verkar för en trygg, positiv och utvecklande förskola för våra barn. Föräldrarådets syfte är att endast vara vägledande, inte beslutande, i frågor som rör vår verksamhet. På varje avdelning finns två representanter som ett par gånger per läsår kallas till ett föräldrarådsmöte.

Förskolorna Framtidsfolket använder sig av Tyra-appen, som en informations/kommunikationskanal mellan förskola och hem. Där beskriver pedagogerna, genom bloggen, barngruppens vardag, lek och lärande.. På Tyra checkas barn in/ut av pedagogerna och vårdnadshavarna lägger in barnens schema samt frånvaro-anmäler barnen.