Värdeord


Samhörighet

Hos oss välkomnas alla till en förskola där vi genom dialog utbyter tankar och erfarenheter med syfte att lära av varandra i interaktion och ömsesidig respekt. En plats där alla familjer, barn och medarbetare bidrar och är viktiga.  

Glädje

Med lust, lekfullhet och förundran skapar vi meningsfulla sammanhang där vi upplever glädje tillsammans.

Tillit

Vi skapar och etablerar positiva, stabila och tillitsfulla relationer i en öppen och inkluderande lärmiljö där var och en kan bli sitt bästa jag.

Genom en tro på barnets förmåga ger vi tid och möjlighet att göra upptäckter och pröva hypoteser.