Policy för barns integritet

På Förskolorna Framtidsfolket värnar vi om barns integritet. Barn står alltid i beroendeställning till oss personal och andra vuxna därför är det av största vikt att vi är lyhörda och har respekt för barnets upplevda känsla. I varje situation har vi barnets bästa i fokus och i dialog lyssnar, möter och bekräfta vi barnet.

 

Policy för barns integritet
Filnamn policy-for-barns-integritet.pdf
Datum 2023-03-24
Ladda ner Öppna