Behandling av personuppgifter

För att säkerställa att ditt/dina barn får omsorg av hög kvalitet behöver Framtidsfolket hantera ditt/dina barns personuppgifter. Vi behöver också samla in en del personuppgifter om dig som vårdnadshavare. I vår Integritetspolicy kan du se vilka olika personuppgifter som vi kan behöva behandla samt vilken rättslig grund vi har för behandlingen, hur länge vi lagrar personuppgifterna och vilka rättigheter du har.

 

integritetspolicy vårdnadshavare
Filnamn integritetspolicy-vardnadshavare.pdf
Datum 2023-03-24
Ladda ner Öppna