Våra styrande dokument

Förskolan vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.” 
ur Läroplanen för förskolan Lpfö 98, rev 2016

Framtidsfolket arbetar utifrån de nationella styrdokument som gäller för förskoleverksamhet. Även Stockholm Stads förskoleprogram ligger till grund för den verksamhet våra familjer möter hos oss.

 

Läroplan för förskola
Filnamn laroplan-for-forskola-lpfo-18.pdf
Datum 2021-10-20
Ladda ner Öppna
Skollagen
Filnamn skollagen.pdf
Datum 2021-10-14
Ladda ner Öppna
Stockholms stads förskoleprogram
Filnamn stockholms-stads-forskoleprogram.pdf
Datum 2021-10-14
Ladda ner Öppna
FNs Barnkonvention
Filnamn fns-barnkonvention.pdf
Datum 2021-10-14
Ladda ner Öppna