Ansök om förskoleplats på förskolorna Framtidsfolket

När du vill söka plats till någon av våra förskolor så ansöker du genom Stockholms Stads e-tjänst Förskola och pedagogisk omsorg.
Det är ett gemensamt ansökningssystem för både kommunala och fristående förskolor, genom följande länk gör du din ansökan https://etjanst.stockholm.se/forskolaochfritidshem/

Förskolorna Framtidsfolket följer Stockholm Stads regler för fördelning av platser. Vid ledig plats går erbjudande till de barn som valt att stå i kö till verksamheten och bland dessa barn görs följande urval:

  1. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade i verksamheten.
  2. Barn med längst kötid som önskar plats till den månaden då platsen är ledig eller tidigare. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, det vill säga äldre barn går före yngre

Stadens kontaktcenter kan svara på frågor om ansökningssystemet på telefon 08-508 00 508.