Välkommen till Ekbackens förskola i Johanneshov

Rektor: Linda Olsson
Tel: 073-640 76 76
Avdelningar: Rönnen, Björken, Tallen, Granen och Eken.
Öppettider: Inom ramtiden 6:30-18:30, efter behov
Adress: Svedalavägen 13, 121 52 Johanneshov

Tel: 
Rönnen 0736-339 059
Björken 0736-339 070
Tallen 0736-339 072
Granen 0736-339 088
Eken 0736-339 060
Köket 0736-339 089

E-post: linda.olsson@framtidsfolket.se