Välkommen till Sjöstjärnans förskola i
Hammarby Sjöstad

Rektor: Linda Olsson

Tel: 073-640 76 76

Avdelningar: Blå och Röd

Öppettider: Inom ramtiden 6:30-18:30, efter behov.

Adress: Skeppsmäklargatan 11 C, 120 69 Stockholm

Tel: 
Blå 073-633 90 50
Röd 073-633 90 67

E-post: linda.olsson@framtidsfolket.se